IFC Markets Forex Broker

اخبار شرکت

به دلیل تعطیلی رسمی در روسیه در تاریخ 12 ژوئن 2019، زمانبندی معامله برای ابزارهای زیر تغییر کرده است (CET):

به دلیل تعطیلی رسمی در آلمان و استرالیا در تاریخ 10 ژوئن 2019، زمانبندی معامله برای ابزارهای زیر تغییر کرده است (CET):

به دلیل حذف سهام Amcor Ltd از فهرست بورس، معاملۀ CFD سهام در A-AMC# از تاریخ 07.06.2019 متوقف خواهد شد. همۀ موقعیت های (معاملات) باز در A-AMC# در قیمت بسته شدن بازار در تاریخ 06.06.2019 بطور خودکار بسته خواهند. ابزار A-AMC# از فهرست ابزارهای معاملاتی حذف شده است.

به دلیل تغییر نام شرکت “DowDuPont Inc” به نام جدید “DuPont de Nemours Inc.”، نماد علامت اختصاری CFD برای S-DWDP# به S-DD# تغییر خواهد کرد و معامله از تاریخ 06.06.2019 ممکن خواهد بود. همۀ دستورها و موقعیت های (معاملات) باز برای S-DWDP# به S-DD# منتقل خواهند شد.

به دلیل تعطیلی رسمی در چین (جشنوارۀ قایق اژدها) در 7 ژوئن 2019، زمانبندی معامله برای ابزارهای زیر تغییر کرده است (CET):

به دلیل رویدادهای شرکتی در DowDuPont Inc، معاملۀ CFD در سهام S-DWDP# از تاریخ 01.06.2019 متوقف خواهد شد. همۀ موقعیت های (معاملات) باز در S-DWDP# بطور خودکار در قیمت بسته شدن بازار در 31.05.2019 بسته خواهند شد. معاملۀ بعداً از سر گرفته خواهد شد.

از شروع تاریخ 23 مه 2019، معاملۀ XPTUSD به حالت "فقط بستن" تغییر خواهد کرد و معنایش آن است که فقط بستن معاملات قدیمی مجاز خواهد بود.

به دلیل تعطیلی رسمی در ایالات متحده و بریتانیا، در تاریخ 27 مه 2019، زمانبندی معامله برای ابزارهای زیر تغییر کرده است (CET):

به دلیل رویدادهای شرکتی در Weatherford International Ltd.، معاملۀ CFD در سهام S-WFT# از تاریخ 13 مه 2019 متوقف خواهد شد. همۀ معاملات باز در S-WFT# در قیمت بسته شدن بازار در تاریخ 10 مه 2019 بسته می شوند. ابزار S-WFT# از فهرست ابزارهای معاملاتی حذف خواهد شد.

به دلیل تعطیلی رسمی در چین (تولد بودا) در تاریخ 13 مه 2019، زمانبندی معامله برای ابزارهای زیر تغییر کرده است (CET):

معامله با IFC Markets را شروع کنید

ما آماده ایم که با هر نوع سوالی، 24 ساعته، شما را پشتیبانی کنیم.