IFC Markets Forex Broker

اخبار شرکت

از شروع تاریخ 23 مه 2019، معاملۀ XPTUSD به حالت "فقط بستن" تغییر خواهد کرد و معنایش آن است که فقط بستن معاملات قدیمی مجاز خواهد بود.

به دلیل تعطیلی رسمی در ایالات متحده و بریتانیا، در تاریخ 27 مه 2019، زمانبندی معامله برای ابزارهای زیر تغییر کرده است (CET):

به دلیل رویدادهای شرکتی در Weatherford International Ltd.، معاملۀ CFD در سهام S-WFT# از تاریخ 13 مه 2019 متوقف خواهد شد. همۀ معاملات باز در S-WFT# در قیمت بسته شدن بازار در تاریخ 10 مه 2019 بسته می شوند. ابزار S-WFT# از فهرست ابزارهای معاملاتی حذف خواهد شد.

به دلیل تعطیلی رسمی در چین (تولد بودا) در تاریخ 13 مه 2019، زمانبندی معامله برای ابزارهای زیر تغییر کرده است (CET):

به دلیل تعطیلی رسمی در بریتانیا در تاریخ 6 مه 2019، زمانبندی معامله برای ابزارهای زیر تغییر کرده است (CET):

به دلیل تعطیلی در تعدادی از کشورها در تاریخ 1 مه 2019، زمانبندی معامله برای ابزارهای زیر تغییر کرده است (CET):

به دلیل تعطیلات رسمی در ژاپن از تاریخ 29 آوریل تا 06 ماه مه 2019، زمانبندی معامله برای ابزارهای زیر تغییر کرده است (CET):

به دلیل تعطیلی رسمی در استرالیا (روز آنزاک) در 25 آوریل 2019، زمانبندی معامله برای ابزارهای زیر تغییر کرده است (CET)

نسخۀ جدید ترمینال معاملاتی NetTradeX 2.18.0 برای ویندوز منتشر شده است.
تغییرات اصلی عبارتند از:

به دلیل فرارسیدن عید پاک در 19 و 22 آوریل 2019، زمانبندی معامله برای ابزارهای زیر تغییر کرده است (CET):

معامله با IFC Markets را شروع کنید

ما آماده ایم که با هر نوع سوالی، 24 ساعته، شما را پشتیبانی کنیم.