تعطیلی در ژاپن - تغییرات در زمانبندی معامله در 14 اکتبر 2019

9/10/2019
روز سلامتی-ورزشمشتریان گرامی،

به دلیل تعطیلی رسمی در ژاپن (روز سلامتی-ورزش) در 14 اکتبر 2019، زمانبندی معامله برای ابزارهای زیر تغییر کرده است (CET):

ابزار14.10.2019
قراردادهای CFD در سهام ژاپن ...-T#بسته
CFD در NIKKEIبسته