IFC Markets Forex Broker

بررسی بازار

بازار سهام ایالات متحده در روز سه شنبه رشد داشت زیرا ترامپ توئیت زد که تیم های چین و ایالات متحده شروع به مهیا شدن برای نشست رهبران در اجلاس گروه بیست در اوزاکا کرده اند. شاخص S&P 500 با 1% رشد به 2885.72 واحد رسید. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial) با 1.4% رشد به 26465.54 واحد رسید. شاخص ترکیبی نزدک ( Nasdaq ) با 1.4% رشد به 7953.88 واحد رسید. ضعف دلار از سر گرفته شد ضمن اینکه امروز فدرال ریزرو تصمیم اش را در قبال نرخ بهره اعلام خواهد کرد که بطور گسترده ای انتظار می رود نرخ های بهره را تغییر ندهد اما علامت دهد که کاهش نرخ های بهره در آیندۀ نزدیک رخ خواهد داد. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.03% ریزش به 97.51 واحد رسید اما همینک در حال رشد است. قراردادهای آتی در شاخص های سهام ایالات متحده نشان می دهند که بازار امروز با رشد باز خواهد شد.

بازار سهام ایالات متحده در روز دوشنبه مجدداً رشد کرد که به دلیل رشد سهام بخش فن آوری رخ داد همزمان نشست دو روزۀ فدرال ریزرو آغاز شد. شاخص S&P 500 با 0.1% رشد به 2889.67 واحد رسید. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial) با 0.1% رشد به 26112.53 واحد رسید. شاخص ترکیبی نزدک ( Nasdaq composite) با 0.6% رشد به 7845.02 واحد رسید. دیروز دلار اندکی ریزش داشت زیرا گزارش شد که فعالیت تولید در ایالت نیویورک و ضریب اطمینان مسکن سازان در ژوئن کاهش داشته اند. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.02% ریزش به 97.53 واحد رسید و همینک نیز در حال ریزش است. قراردادهای آتی در شاخص های سهام ایالات متحده نشان می دهند که بازار امروز با رشد باز می شود.

سهام ایالات متحده در روز جمعه با اندکی ریزش بسته شدند که به دلیل ریزش سهام بخش فن آوری رخ داد. شاخص S&P 500 با 0.2% ریزش به 2886.98 واحد رسید و در طی هفته نیز 0.5% رشد کرد. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial) با 0.1% ریزش به 26089.61 واحد رسید. شاخص نزدک ( Nasdaq ) با 0.5% ریزش به 7796.66 واحد رسید. تقویت دلار تشدید شد زیرا آمار منتشر شده حاکی از آن بودند که خرده فروشی در ماه مه 0.5% رشد کرد درحالیکه رقم کاهش 0.2% اعلام شده برای خرده فروشی در ماه آوریل به افزایش 0.3% تصحیح شد. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.5% رشد به 97.55 واحد رسید اما همینک در حال ریزش است. قراردادهای آتی در شاخص های سهام ایالات متحده نشان می دهند که بازار امروز با رشد باز خواهد شد.

بازار سهام ایالات متحده در روز پنجشنبه مجدداً رشد کرد که به دلیل رشد سهام بخش انرژی رخ داد. شاخص S&P 500 با 0.4% رشد به 2891.64 واحد رسید. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial average) با 0.4% رشد به 26106.77 واحد رسید. شاخص ترکیبی نزدک ( Nasdaq composite) با 0.6% رشد به 7837.13 واحد رسید. تقویت دلار کند شد زیرا تعداد افراد جدید برای دریافت حقوق بیکاری (مدعیان بیکاری) در هفتۀ گذشته یعنی هفتۀ منتهی به 8 ژوئن به 222 هزار نفر افزایش یافت، در حالیکه برای هفتۀ قبلش رقم 219هزار نفر به ثبت رسیده است. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.1% رشد به 97.028 واحد رسید و همینک نیز در حال رشد است. قراردادهای آتی در شاخص های سهام ایالات متحده نشان می دهند که بازار امروز با ریزش باز خواهد شد.

بازار سهام ایالات متحده در روز چهارشنبه بیش از پیش ریزش داشت زیرا ترامپ گفت که هیچ ضرب العجلی برای اعمال تعرفه های بیشتر علیه چین نداشته است. شاخص S&P 500 با 0.2% ریزش به 2879.84 واحد رسید. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial average) با 0.2% ریزش به 26004.83 واحد رسید. شاخص ترکیبی نزدک (Nasdaq composite) با 0.4% ریزش به 7792.72 واحد رسید. تقویت دلار از سرگرفته شد علی رغم آنکه گزارش تورم نشان داد که هزینۀ زندگی طی 12 ماه اخیر از 2% به 1.8% کند شده است. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سجش ارزش دلار در برابر شش ارز اصلی با 0.3% رشد به 96.97 واحد رسید اما همینک در حال ریزش است. قراردادهای آتی در شاخص های سهام ایالات متحده نشان می دهند که بازار امرو بطور درهم آمیخته باز خواهد شد.

بازار سهام ایالات متحده در روز سه شنبه با اندکی ریزش بسته شد چراکه وزارت امور خارجۀ چین اعلام کرد که اگر ایالات متحده بر تشدید تنش ها با چین پافشاری کند در آن صورت پاسخ محکمی دریافت خواهد کرد. شاخص S&P 500 با 0.03% ریزش به 2885.72 واحد رسید. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial) با 0.05% ریزش به 26048.51 واحد رسید. شاخص نزدک ( Nasdaq ) با 0.01% ریزش به 7822.57 واحد رسید. ضعف دلار از سر گرفته شد زیرا آمار منتشر شده حاکی از آن بودند که بهای عمده فروشی در مقیاس سالیانه از رقم 2.2% در آوریل به رقم 1.8% در ماه مه رسید. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.1% ریزش به 96.71 واحد رسید و همینک نیز در حال ریزش است. قراردادهای آتی در شاخص های سهام ایالات متحده نشان می دهند که بازار امروز با ریزش باز خواهد شد.

رشد بازار سهام ایالات متحده در روز دوشنبه ادامه پیدا کرد که به دلیل رشد سهام بخش فن آوری رخ داد. شاخص S&P 500 با 0.5% رشد به 2886.73 واحد رسید. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial) با 0.3% رشد به 26062.68 واحد رسید. شاخص ترکیبی نزدک ( Nasdaq composite) با 1.1% رشد به 7823.17 واحد رسید. دلار دیروز تقویت شد. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.2% رشد به 96.768 واحد رسید و همینک نیز در حال رشد است. قراردادهای آتی در شاخص های سهام ایالات متحده نشان می دهند که بازار با رشد باز خواهد شد.

بازار سهام ایالات متحده در روز جمعه با رشد شدیدی بسته شد زیرا گزارش ضعیف اشتغال ماه مه این امیدواری را ایجاد کرد که فدرال ریزرو نرخ بهره را کاهش دهد. شاخص S&P 500 با 1.1% رشد به 2873.34 واحد رسید و در طی هفته نیز 4.4% رشد کرد. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial) با 1% رشد به 25983.94 واحد رسید. شاخص نزدک ( Nasdaq ) با 1.7% رشد به 7742.10 واحد رسید. ضعف دلار تشدید شد زیرا اقتصاد ایالات متحده در ماه مه فقط 75 هزار شغل اضافه کرد در حالیکه پیش بینی می شد وزارت کار 185 هزار افزایش شغل را گزارش کند. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.5% ریزش به 96.568 واحد رسید اما همینک در حال رشد است. قراردادهای آتی در شاخص های سهام ایالات متحده نشان می دهند که بازار امروز با رشد باز خواهد شد.

رشد بازار سهام ایالات متحده در روز پنجشنبه ادامه پیدا کرد که پس از آن رخ داد که گزارش شد دولت ترامپ احتمالاً در اعمال تعرفۀ 5% برای همۀ واردات از مکزیک تاخیر داشته باشد. شاخص S&P 500 با 0.6% رشد به 2843.49 واحد رسید. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial average) با 0.7% رشد به 25720.66 واحد رسید. شاخص ترکیبی نزدک ( Nasdaq ) با 0.5% رشد به 7615.55 واحد رسید. تقویت دلار وارونه شد زیرا تعداد مدعیان جدید بیکاری از 215هزار نفر به رقم 218 هزار نفر در هفتۀ منتهی به 1 ژوئن افزایش پیدا کرد. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.3% ریزش به 97.0 واحد رسید اما همینک در حال ریزش است. قراردادهای آتی در شاخص های سهام ایالات متحده نشان می دهند که بازار امروز با رشد باز خواهد شد.

بازار سهام ایالات متحده در روز چهارشنبه بیش از پیش رشد داشت علی رغم آنکه آمار درهم آمیخته بودند. شاخص S&P 500 با 0.8% رشد به 2826.15 واحد رسید. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial average) با 0.8% رشد به 25539.57 واحد رسید. شاخص ترکیبی نزدک (Nasdaq composite) با 0.6% رشد به 7575.48 واحد رسید. تقویت دلار از سر گرفته شد زیرا شاخص بخش خدمات ISM پس از رسیدن به 55.5% در ماه آوریل در ماه مه به رقم 56.9% رسید که بالاتر از حد انتظار است. از طرف دیگر ADP گزارش داد که اقتصاد ایالات متحده در ماه مه فقط 27هزار شغل در بخش خصوصی ایجاد کرده است. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.2% رشد به 97.30 واحد رسید اما همینک در حال ریزش است. قراردادهای آتی در شاخص های سهام نشان می دهند که بازار امروز با رشد باز خواهد شد.

معامله با IFC Markets را شروع کنید

ما آماده ایم که با هر نوع سوالی، 24 ساعته، شما را پشتیبانی کنیم.