IFC Markets Forex Broker

بررسی بازار

ریزش بازار سهام ایالات متحده در روز پنجشنبه عمیق تر شد همزمان امیدواری ها دربارۀ حل جنگ تجاری چین-ایالات متحده در آیندۀ نزدیک از بین رفتند. شاخص S&P 500 با 1.2% سقوط به 2822.24 واحد رسید. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial average) با 1.1% سقوط به 25490.47 واحد رسید. شاخص ترکیبی نزدک ( Nasdaq ) با 1.6% سقوط به 7628.28 واحد رسید. دلار ضعیف شد زیرا شاخص های مدیران خرید بخش های خدمات و تولید متعلق به مارکیت در ماه مه افت پیدا کردند در حالیکه فروش مسکن نوساز در آوریل 6.9% کاهش داشت. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.3% ریزش به 97.846 واحد رسید و همینک نیز در حال ریزش است. قراردادهای آتی در شاخص های سهام ایالات متحده نشان می دهند که بازار با ریزش باز خواهد شد.

بازار سهام ایالات متحده در روز چهارشنبه به عقب برگشت همزمان گزارش های ضعیف بخش خرده فروشی حمایت اندکی بعمل آورد. شاخص S&P 500 با 0.3% ریزش به 2856.27 واحد رسید. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial average) با 0.4% ریزش به 25776.61 واحد رسید. شاخص ترکیبی نزدک (Nasdaq composite) با 0.5% ریزش به 7750.84 واحد رسید. تقویت دلار ادامه پیدا کرد زیرا صورتجلسۀ آخرین نشست فدرال ریزرو نشان داد که مسئولین فدرال ریزرو احساس می کنند که هیچ آماری وجود ندارد که از لزوم کاهش نرخ بهره در حال حاضر حمایت کند. شاخص زندۀ دلار می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.1% رشد به 98.094 واحد رسید و همینک نیز در حال رشد است. قراردادهای آتی در شاخص های سهام ایالات متحده نشان می دهند که بازار امروز با ریزش باز خواهد شد.

بازار سهام ایالات متحده در روز سه شنبه رشد پیدا کرد که پس از آن رخ داد که کاخ سفید دربارۀ تحریم اعمال شده برای Huawei Technologies یک معافیت 90 روزه اعمال کرد. شاخص S&P500 با 0.9% رشد به 2864.36 واحد رسید. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial) با 0.8% رشد به 25877.33 واحد رسید. شاخص نزدک ( Nasdaq ) با 1.1% رشد به 7785.72 واحد رسید. دلار مجدداً تقویت شد علی رغم آنکه گزارش شد فروش مسکن غیرنوساز در آوریل در مقیاس سالیانه 4.4% کاهش داشته است. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.1% رشد به 98.014 واحد رسید و همینک در حال رشد است. قراردادهای آتی در شاخص های سهام ایالات متحده نشان می دهند که بازار امروز با ریزش باز خواهد شد.

بازار سهام ایالات متحده در روز دوشنبه به ریزش ادامه داد که به دلیل ریزش سهام بخش فن آوری بود که آن نیز تحت تاثیر انتشار خبر مربوط به ممنوعیت فعالیت شرکت Huawei Technologies است. شاخص S&P 500 با 0.7% ریزش به 2840.23 واحد رسید. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial) با 0.3% ریزش به 25679.90 واحد رسید. شاخص ترکیبی نزدک ( Nasdaq composite) با 1.5% سقوط به 7702.38 واحد رسید. دلار ضعیف شد زیرا گزارش شد شاخص فعالیت ملی فدرال ریزرو شیکاگو در آوریل به منفی 0.45 رسید که کمتر از رقم به شکل صعودی اصلاح شدۀ مثبت 0.05 در مارس است. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.03% ریزش به 97.93 واحد رسید اما همینک در حال رشد است. قراردادهای آتی در شاخص های سهام ایالات متحده نشان می دهند که بازار امروز با رشد باز خواهد شد.

بازار سهام ایالات متحده در روز جمعه علی رغم آمار مثبت به سه روز رشد پایان داد. شاخص S&P 500 با 0.6% ریزش به 2859.53 واحد رسید و هفته را نیز با 0.8% ریزش به پایان رساند علی رغم آنکه اعلام شد کانادا و ایالات متحده برای پایان تعرفه های واردات محصولات فولاد و آلومینیوم از کانادا به توافق رسیده اند. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial ) با 0.4% ریزش به 25764 واحد رسید. شاخص ترکیبی نزدک ( Nasdaq ) با 1% سقوط به 7816.28 واحد رسید. تقویت دلار ادامه پیدا کرد زیرا دانشگاه میشیگان گزارش داد که ضریب اطمینان مصرف کننده در ماه مه به بالاترین سطح طی 15 سال اخیر رسیده است. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سجش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.7% رشد به 97.97 واحد رسید و همینک نیز در حال رشد است. قراردادهای آتی در شاخص های سهام نشان می دهند که بازار امروز بطور درهم آمیخته باز خواهد شد.

بازار سهام ایالات متحده در روز پنجشنبه برای سومین روز متوالی رشد کرد زیرا گزارش های درآمدی شرکت های Walmart و Cisco بهتر از حد انتظار بودند. شاخص S&P 500 با 0.9% رشد به 2876.32 واحد رسید. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial average) با 0.8% رشد به 25862.68 واحد رسید. شاخص ترکیبی نزدک ( Nasdaq ) با 1% رشد به 7898.05 واحد رسید. تقویت دلار تشدید شد زیرا آمار مربوط به ساخت مسکن جدید و گزارش شاخص تولید فدرال ریزرو فیلادلفیا بهتر از حد انتظار بود. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.3% رشد به 97.827 واحد رسید اما همینک در حال ریزش است. قراردادهای آتی در شاخص های سهام ایالات متحده نشان می دهند که بازار امروز با ریزش باز خواهد شد.

بازار سهام ایالات متحده به رشدهای روز قبل در چهارشنبه افزود علی رغم آنکه آمار ضعیفی منتشر شدند. شاخص S&P 500 با 0.6% رشد به 2850.96 واحد رسید. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial average) با 0.5% رشد به 25648.02 واحد رسید. شاخص ترکیبی نزدک (Nasdaq ) با 1.1% رشد به 7822.15 واحد رسید. تقویت دلار ادامه پیدا کرد علی رغم آنکه طبق آمار منتشر شده خرده فروشی پس از 1.7% رشد در مارس در ماه آوریل 0.2% کاهش پیدا کرد. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.04% رشد به 97.56 واحد رسید اما همینک در حال ریزش است. قراردادهای آتی در شاخص های سهام نشان می دهند که بازار با ریزش باز خواهد شد.

بازار سهام ایالات متحده در روز سه شنبه پس از آن تقویت شد که ترامپ گفت تصمیمی برای اعمال تعرفه های بیشتر برای 300 میلیارد دلار از کالاهای چینی نگرفته است و این موضوع طی "سه یا چهار هفتۀ" آینده مشخص خواهد شد مشروط به آنکه آخرین سفر هئیت مذاکره کنندۀ آمریکایی به چین برای گفتگو دربارۀ توفق تجاری با موفقیت روبرو شود. شاخص S&P 500 با 0.8% رشد به 2834.41 واحد رسید. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial) با 0.8% رشد به 25532.05 واحد رسید. شاخص نزدک ( Nasdaq ) با 1.1% رشد به 7734.49 واحد رسید. دلار به چهار روز ریزش پایان داد زیرا خوش بینی در کسب و کارهای کوچک در آوریل به بالاترین سطح طی چهار ماه اخیر رسید در حالیکه بهای واردات ایالات متحده در آوریل 0.2% رشد داشت که پایین تر از حد انتظار بود. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.2% رشد به 97.513 واحد رسید و همینک در حال ریزش است. قراردادهای آتی در شاخص های سهام ایالات متحده نشان می دهند که بازار امروز با ریزش باز خواهد شد.

بازار سهام ایالات متحده در روز دوشنبه عقب نشینی داشتند زیرا تنش های مربوط به نزاع تجاری چین-ایالات متحده تشدید شدند که پس از آن رخ داد که به دنبال افزایش تعرفه های واردات 200 میلیارد دلار از کالاهای چینی به آمریکا از رقم 10% به 25% که در روز جمعه اجرا شد، چین نیز در اقدامی تلافی جویانه تعرفه های وارداتی برای 60 میلیارد دلار از کالاهای آمریکایی در نظر گرفت. شاخص S&P 500 با 2.4% سقوط به 2811.87 واحد رسید. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial) با 2.4% سقوط به 25324.99 واحد رسید. شاخص ترکیبی نزدک ( Nasdaq composite) با 3.4% سقوط به 7647.02 واحد رسید. ضعف دلار وارونه شد. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.05% رشد به 97.34 واحد رسید اما همینک در حال ریزش است. قراردادهای آتی در شاخص های سهام نشان می دهند که بازار امروز با رشد باز خواهد شد.

بازار سهام ایالات متحده در روز جمعه تقویت شد زیرا مذاکره کنندگان آمریکا گفتگوهای تجاری با چین را "سودمند" توصیف کردند علی رغم آنکه تعرفه های وارداتی برای 200 میلیارد دلار از کالاهای چینی از 10% به 25% افزایش پیدا کرد. شاخص S&P 500 با 0.4% رشد به 2881.40 واحد رسید ضمن اینکه در مجموع هفته با 2.1% سقوط بسته شد. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial) با 0.4% رشد به 25942.37 واحد رسید. شاخص نزدک ( Nasdaq ) با 0.1% رشد به 7916.94 واحد رسید. ضعف دلار ادامه پیدا کرد زیرا گزارش شد که بهای مصرف کننده در مقیاس ماهیانه در آوریل 0.3% رشد داشته است که پایین تر از حد انتظار می باشد. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.1% ریزش به 97.30 واحد رسید اما همینک در حال رشد است. قراردادهای آتی در شاخص های سهام ایالات متحده نشان می دهند که بازار امروز با ریزش باز خواهد شد.

معامله با IFC Markets را شروع کنید

ما آماده ایم که با هر نوع سوالی، 24 ساعته، شما را پشتیبانی کنیم.