IFC Markets Forex Broker

روحیۀ بازار

طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که در جمعه 14 ژوئن منتشر شد و آمار تا 11 ژوئن را پوشش می دهد، میزان معاملات خرید دلار آمریکا در برابر ارزهای اصلی در هفتۀ گذشته از 33.32 میلیارد دلار به 31.05 میلیارد دلار کاهش بیشتری پیدا کرد. کاهش ارزش دلار پس از آن تشدید شد که گزارش اشتغال ضعیف برای ماه مه، موجب تقویت امیدواری ها دربارۀ کاهش زودهنگام نرخ بهره توسط فدرال ریزرو گردید بخصوص اینکه پاول، رئیس فدرال ریزرو، در هفتۀ گذشته گفت که بانک مرکزی "اقدام مقتضی به منظور تداوم توسعه را انجام می دهد".

طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که در روز جمعه 7 ژوئن منتشر شد و آمار تا 4 ژوئن را پوشش می دهد، میزان معاملات خالص خرید دلار آمریکا در برابر ارزهای اصلی در هفتۀ گذشته از 34.62 میلیارد دلار به 33.32 میلیارد دلار رسید. ضعف دلار پس از آن تشدید شد که موسسۀ ISM گزارش داد شاخص مدیران خرید بخش تولید در ماه مه به پایین تر از حد انتظار رسیده است و پاول، رئیس فدرال ریزرو، نیز گفت بانک مرکزی "به منظور تداوم توسعه اقدام مقتضی انجام خواهد داد".

1. XOM_Brent – ابزار ترکیبی شخصی Exxon Mobil Stocks در برابر نفت برنت.

طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که در روز جمعه 31 مه منتشر شد و آمار تا 28 مه را پوشش می دهد، میزان معاملات خرید دلار آمریکا در برابر ارزهای اصلی در هفتۀ گذشته از 34.76 میلیارد دلار به رقم 34.62 میلیارد دلار رسید. دلار اندکی ضعیف شد که پس از آن رخ داد که اعلام شد سفارشات برای کالاهای بادوام در آوریل 2.1% کاهش داشته است که کمتر از حد انتظار است و مارکیت گزارش داد که شاخص های تولید و خدمات ایالات متحده در تخمین اولیه در ماه مه کاهش پیدا کرد.

طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که در روز جمعه 24 مه منتشر شد و آمار تا 21 مه را پوشش می دهد، میزان معاملات خالص خرید دلار آمریکا در برابر ارزهای اصلی در هفتۀ گذشته از 33.58 میلیارد دلار به 34.76 میلیارد دلار رسید. دلار بطور قابل ملاحظه ای تقویت شد که پس از آن رخ داد که دانشگاه میشیگان گزارش داد ضریب اطمینان مصرف کننده در ماه مه به بالاترین سطح طی 15 سال اخیر رسیده است و گزارش مربوط به شاخص تولید فدرال ریزرو فیلادلفیا بهتر از حد انتظار بود.

1. Adelaide Brighton Limited – یک شرکت ساخت و ساز استرالیایی.

طبق گزارش کمیسیون معاملاتی آتی کالا (CFTC) که در روز جمعه 17 مه منتشر شد و آمار تا 14 مه را پوشش می دهد، میزان معاملات خرید دلار آمریکا در برابر ارزهای اصلی در هفتۀ گذشته از 38.03 میلیارد دلار به 33.58 میلیارد دلار کاهش پیدا کرد. دلار اندکی ضعیف شد که پس از آن رخ داد که گزارش شد بهای مصرف کننده در مقیاس ماهیانه در آوریل 0.3% رشد داشته است که کمتر از حد انتظار است در حالیکه بهای عمده فروشی 0.2% رشد کرد که آنهم کمتر از حد انتظار بود و کسری تراز تجاری در مارس 1.4% افزایش پیدا کرد.

طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که در روز جمعه 10 مه منتشر شد و آمار تا 7 مه را پوشش می دهد، معاملات خالص خرید دلار آمریکا در برابر ارزهای اصلی در یک هفتۀ قبل از 38.87 میلیارد دلار به 38.03 میلیارد دلار کاهش پیدا کرد. دلار اندکی ضعیف شد زیرا فدرال ریزرو نرخ بهره را در محدودۀ 2.25% تا 2.50% ثابت نگه داشت و تغییر نداد در حالیکه شاخص خدمات ISM در آوریل ضعیف تر از حد انتظار اعلام شد.

طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که در روز جمعه 3 مه منتشر شد و آمار تا 30 آوریل را پوشش می دهد، میزان معاملات خالص خرید دلار آمریکا در برابر ارزهای اصلی در هفتۀ گذشته از 37.20 میلیارد دلار به 38.87 میلیارد افزایش پیدا کرد. روحیۀ دلار باثبات بود زیرا آمار منتشر شده حاکی از آن بود که رشد اقتصاد ایالات متحده در سه ماهۀ اول سال در مقیاس سالیانه 3.2% بوده است در حالیکه شاخص پایۀ مخارج مصرفی فردی که شاخص مورد توجه فدرال ریزرو است در مقیاس سالیانه در مارس به 1.6% افت کرد.

1. Centerra Gold Inc. – قیمت های شرکت معدن طلای کانادایی.

معامله با IFC Markets را شروع کنید

ما آماده ایم که با هر نوع سوالی، 24 ساعته، شما را پشتیبانی کنیم.