IFC Markets Forex Broker

روحیۀ بازار

1. Adelaide Brighton Limited – یک شرکت ساخت و ساز استرالیایی.

طبق گزارش کمیسیون معاملاتی آتی کالا (CFTC) که در روز جمعه 17 مه منتشر شد و آمار تا 14 مه را پوشش می دهد، میزان معاملات خرید دلار آمریکا در برابر ارزهای اصلی در هفتۀ گذشته از 38.03 میلیارد دلار به 33.58 میلیارد دلار کاهش پیدا کرد. دلار اندکی ضعیف شد که پس از آن رخ داد که گزارش شد بهای مصرف کننده در مقیاس ماهیانه در آوریل 0.3% رشد داشته است که کمتر از حد انتظار است در حالیکه بهای عمده فروشی 0.2% رشد کرد که آنهم کمتر از حد انتظار بود و کسری تراز تجاری در مارس 1.4% افزایش پیدا کرد.

طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که در روز جمعه 10 مه منتشر شد و آمار تا 7 مه را پوشش می دهد، معاملات خالص خرید دلار آمریکا در برابر ارزهای اصلی در یک هفتۀ قبل از 38.87 میلیارد دلار به 38.03 میلیارد دلار کاهش پیدا کرد. دلار اندکی ضعیف شد زیرا فدرال ریزرو نرخ بهره را در محدودۀ 2.25% تا 2.50% ثابت نگه داشت و تغییر نداد در حالیکه شاخص خدمات ISM در آوریل ضعیف تر از حد انتظار اعلام شد.

طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که در روز جمعه 3 مه منتشر شد و آمار تا 30 آوریل را پوشش می دهد، میزان معاملات خالص خرید دلار آمریکا در برابر ارزهای اصلی در هفتۀ گذشته از 37.20 میلیارد دلار به 38.87 میلیارد افزایش پیدا کرد. روحیۀ دلار باثبات بود زیرا آمار منتشر شده حاکی از آن بود که رشد اقتصاد ایالات متحده در سه ماهۀ اول سال در مقیاس سالیانه 3.2% بوده است در حالیکه شاخص پایۀ مخارج مصرفی فردی که شاخص مورد توجه فدرال ریزرو است در مقیاس سالیانه در مارس به 1.6% افت کرد.

1. Centerra Gold Inc. – قیمت های شرکت معدن طلای کانادایی.

طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که روز جمعه 26 آوریل منتشر شد و آمار تا 23 آوریل را پوشش می دهد، میزان معاملات خالص خرید دلار آمریکا در برابر ارزهای اصلی در هفتۀ گذشته از 34.56 میلیارد دلار به 37.20 میلیارد دلار افزایش چشمگیری پیدا کرد. دلار تقویت شد زیرا آمار منتشر شده حاکی از آن بودند که خرده فروشی که در فوریه 0.2% کاهش پیدا کرده بود در مارس در مقیاس ماهیانه 1.6% رشد کرد در حالیکه کسری تراز تجاری ایالات متحده در فوریه 3.4% کاهش پیدا کرد و به پایین ترین طی هشت ماه اخیر رسید.

طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که در جمعه 19 آوریل منتشر شد و آمار تا 16 آوریل را پوشش می دهد، معاملات خرید دلار آمریکا در برابر ارزهای اصلی در هفتۀ گذشته از 33.60 میلیارد دلار به 34.56 میلیارد دلار افزایش پیدا کرد. تقویت روحیۀ دلار به قوت خود باقی ماند علی رغم آنکه صورتجلسۀ نشست ماه مارس فدرال ریزرو نشان می دهد که بانک مرکزی منتظر است تا ببیند وضعیت برای از سرگیری افزایش نرخ بهره در سال 2019 چگونه خواهد شد ضمن اینکه شاخص پایۀ بهای مصرف کننده از 2.1% در فوریه به 2% در مارس رسید که پایین ترین سطح طی 13 ماه اخیر محسوب می شود.

1. Walt Disney Company – قیمت سهام شرکت فیلم سازی آمریکایی.

طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که در روز جمعه 12 آوریل منتشر شد و آمار تا 9 آوریل را پوشش می دهد، میزان معاملات خالص خرید دلار آمریکا در برابر ارزهای اصلی در هفتۀ گذشته از 32.29 میلیارد دلار به 33.60 میلیارد دلار رسید. روحیۀ دلار به دلیل گزارش اشتغال قوی به تقویت شدن ادامه داد. اقتصاد ایالات متحده که در فوریه 33000 شغل در بخش غیرکشاورزی اضافه کرده بود در ماه مارس 196هزار شغل جدید اضافه کرد.

طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که در روز جمعه 5 آوریل منتشر شد و آمار تا 2 آوریل را پوشش می دهد، میزان معاملات خرید دلار آمریکا در برابر ارزهای اصلی در هفتۀ گذشته از 29.27 میلیارد دلار به 32.29 میلیارد دلار افزایش چشمگیری پیدا کرد. روحیۀ دلار بهبود پیدا کرد علی رغم آنکه منحی بازدهی اوراق قرضه وارونه شد زیرا اسپرد بین بازدهی های اوراق قرضۀ سه ماهه و 10 ساله منفی شد که به عنوان پیش نمایش یک دوران رکود اقتصادی محسوب می شود.

معامله با IFC Markets را شروع کنید

ما آماده ایم که با هر نوع سوالی، 24 ساعته، شما را پشتیبانی کنیم.