IFC Markets Forex Broker

پس از انتشار آمار تورم ضعیف، روحیۀ دلار ضعیف شد

9/7/2019

طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که در روز دوشنبه 8 ژوئیه منتشر شد و آمار تا دوم ژوئیه را پوشش می دهد، میزان معاملات خرید خالص دلار آمریکا در برابر ارزهای اصلی در هفتۀ گذشته از 21.75 میلیارد دلار به 13.12 میلیارد کاهش چشمگیر پیدا کرد. روحیۀ دلار تضعیف شد زیرا شاخص مخارج مصرفی فردی که شاخص مورد توجه فدرال ریزرو برای سنجش تورم است در مقیاس سالیانه از 1.5% در ماه مه به 1.6% در ماه آوریل رسید درحالیکه سفارشات کالاهای بادوام در مقیاس ماهیانه 1.3% کاهش داشتند ضمن اینکه کسری تجاری 5.1% افزایش پیدا کرد.


روحیۀ CFTC در برابر نرخ مبادله ای

02 ژوئیۀ 2019تمایلروند نرخ مبادله ایمعامله، به میلیون $تغییر هفتگی
CADنزولیمنفی20273150
AUDنزولیمنفی-4107547
EURنزولیمنفی-44783522
GBPنزولیمنفی-5056-383
CHFنزولیمنفی-1362751
JPYنزولیمنفی-1421042
  جمع-13117 

خرید و فروش خالص تعهد معامله گران

تغییر هفتگی تعهد معامله گران

معاملات خرید فروش نسبت روحیۀ بازار

بزار تحلیلی انحصاری جدید

ار محدودۀ زمانی - از 1 روز تا 1 سال

ر گروه معاملاتی - فارکس، سهام، شاخص و غیره.

توجه:این بررسی صرفاً جنبۀ آموزشی و اطلاع رسانی دارد که بطور رایگان منتشر می شود. همۀ آمار مندرج در این بررسی از منابع عمومی دریافت شده و کم و بیش معتبر می باشند. ضمن اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که اطلاعات ارائه شده دقیق و کامل باشند. بررسی ها به روزرسانی نشده اند. همۀ اطلاعات مندرج در بررسی ها از جمله اظهار نظرها، شاخص ها، نمودارها و غیره صرفاً به منظور آشنایی ارائه می شوند و یک توصیه مالی یا یک پیشنهاد نمی باشند. همۀ متن بررسی یا هر بخشی از متن از جمله نمودارها نباید به عنوان یک پیشنهاد برای انجام معامله با دارائی خاصی مورد استفاده قرار گیرند. شرکت IFC Markets و کارکنانش تحت هیچ شرایطی مسئولیتی در قبال هرگونه اقدامی که هر فردی در حین یا پس از مطالعۀ بررسی انجام می دهد برعهده ندارند.


معامله با IFC Markets را شروع کنید

ما آماده ایم که با هر نوع سوالی، 24 ساعته، شما را پشتیبانی کنیم.