IFC Markets Forex Broker

تقویت دلار در پی آمار قوی تولید ناخالص داخلی فصل چهارم

11/3/2019

طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) میزان معاملات خرید دلار آمریکا در برابر ارزهای اصلی در هفتۀ منتهی به 5 مارس از 26.78 میلیارد دلار به 27.83 میلیارد دلار رسید. روحیۀ دلار تشدید شد زیرا دفتر آمار اقتصادی گزارش داد که اقتصاد ایالات متحده در سه ماهۀ آخر سال 2018 در مقیاس فصلی 2.6% رشد داشته است که بیشتر از حد انتظار است.


روحیۀ CFTC در برابر نرخ مبادله ای

05 مارس 2019تمایلروند نرخ مبادله ایمعامله، به میلیون $تغییر هفتگی
CADنزولیمثبت-3029-53
AUDنزولیمثبت-2882-312
EURنزولیمثبت-10317300
GBPنزولیمثبت-2870382
CHFنزولیمثبت-3000170
JPYنزولیمنفی-5733-1249
  جمع-27830 

خرید و فروش خالص تعهد معامله گران

تغییر هفتگی تعهد معامله گران

معاملات خرید فروش نسبت روحیۀ بازار

بزار تحلیلی انحصاری جدید

ار محدودۀ زمانی - از 1 روز تا 1 سال

ر گروه معاملاتی - فارکس، سهام، شاخص و غیره.

توجه:این بررسی صرفاً جنبۀ آموزشی و اطلاع رسانی دارد که بطور رایگان منتشر می شود. همۀ آمار مندرج در این بررسی از منابع عمومی دریافت شده و کم و بیش معتبر می باشند. ضمن اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که اطلاعات ارائه شده دقیق و کامل باشند. بررسی ها به روزرسانی نشده اند. همۀ اطلاعات مندرج در بررسی ها از جمله اظهار نظرها، شاخص ها، نمودارها و غیره صرفاً به منظور آشنایی ارائه می شوند و یک توصیه مالی یا یک پیشنهاد نمی باشند. همۀ متن بررسی یا هر بخشی از متن از جمله نمودارها نباید به عنوان یک پیشنهاد برای انجام معامله با دارائی خاصی مورد استفاده قرار گیرند. شرکت IFC Markets و کارکنانش تحت هیچ شرایطی مسئولیتی در قبال هرگونه اقدامی که هر فردی در حین یا پس از مطالعۀ بررسی انجام می دهد برعهده ندارند.


معامله با IFC Markets را شروع کنید

ما آماده ایم که با هر نوع سوالی، 24 ساعته، شما را پشتیبانی کنیم.