IFC Markets Forex Broker

ضعف دلار در پی امیدواری ها دربارۀ کاهش نرخ بهره و گزارش ضعیف تولید ISM

10/6/2019

طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که در روز جمعه 7 ژوئن منتشر شد و آمار تا 4 ژوئن را پوشش می دهد، میزان معاملات خالص خرید دلار آمریکا در برابر ارزهای اصلی در هفتۀ گذشته از 34.62 میلیارد دلار به 33.32 میلیارد دلار رسید. ضعف دلار پس از آن تشدید شد که موسسۀ ISM گزارش داد شاخص مدیران خرید بخش تولید در ماه مه به پایین تر از حد انتظار رسیده است و پاول، رئیس فدرال ریزرو، نیز گفت بانک مرکزی "به منظور تداوم توسعه اقدام مقتضی انجام خواهد داد".


روحیۀ CFTC در برابر نرخ مبادله ای

4 ژوئن 2019تمایلروند نرخ مبادله ایمعامله، به میلیون $تغییر هفتگی
CADنزولیمثبت-3118-196
AUDنزولیمنفی-4425172
EURنزولیمثبت-123141599
GBPنزولیمنفی-3791-1260
CHFنزولیمثبت-4544-240
JPYنزولیمنفی-51311222
  جمع-33322 

خرید و فروش خالص تعهد معامله گران

تغییر هفتگی تعهد معامله گران

معاملات خرید فروش نسبت روحیۀ بازار

بزار تحلیلی انحصاری جدید

ار محدودۀ زمانی - از 1 روز تا 1 سال

ر گروه معاملاتی - فارکس، سهام، شاخص و غیره.

توجه:این بررسی صرفاً جنبۀ آموزشی و اطلاع رسانی دارد که بطور رایگان منتشر می شود. همۀ آمار مندرج در این بررسی از منابع عمومی دریافت شده و کم و بیش معتبر می باشند. ضمن اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که اطلاعات ارائه شده دقیق و کامل باشند. بررسی ها به روزرسانی نشده اند. همۀ اطلاعات مندرج در بررسی ها از جمله اظهار نظرها، شاخص ها، نمودارها و غیره صرفاً به منظور آشنایی ارائه می شوند و یک توصیه مالی یا یک پیشنهاد نمی باشند. همۀ متن بررسی یا هر بخشی از متن از جمله نمودارها نباید به عنوان یک پیشنهاد برای انجام معامله با دارائی خاصی مورد استفاده قرار گیرند. شرکت IFC Markets و کارکنانش تحت هیچ شرایطی مسئولیتی در قبال هرگونه اقدامی که هر فردی در حین یا پس از مطالعۀ بررسی انجام می دهد برعهده ندارند.


معامله با IFC Markets را شروع کنید

ما آماده ایم که با هر نوع سوالی، 24 ساعته، شما را پشتیبانی کنیم.