IFC Markets Forex Broker

ویدیو در مورد ابزار PCI

مشتریان امکان ایجاد ابزار ترکیبی شخصی مالی PCI (Personal Composite Instruments) را دارند، که تغییرات آنها تنها به تخیل و تصور ازسبد سهام، شاخص های ارز، شاخص های سهام جهانی، سبد های متنوع، شاخص های کشور ها، شاخص های صنعتی و غیره محدود می شوند.

ابزار ترکیبی شخصی در پلتفرم NetTradeX در بخش معاملۀ سبد تجاری و تجزیه و تحلیل GeWorko. ایجاد می شود. برای همه PCI ایجاد شده تاریخچه آن به طور خودکار تکمیل می شود که برای برای انجام تجزیه و تحلیل فنی و معامله مناسب است

موارد بیشتر:

ابزارهای ترکیبی شخصی - دربارۀ PCI و ویژگی هایش بیشتر بیاموزید

کتابخانۀ PCI - فهرست ابزارهای ترکیبی شخصی (PCI) از پیش ساخته شده

پلتفرم معاملاتی NetTradeX - برای شروع ابزارهای PCI، پلتفرم را دانلود کنید