IFC Markets Forex Broker

ایجاد و معاملۀ PCI

تمامی کاربران ترمینال NetTradeX می توانند به یک فن آوری منحصر به فرد که امکان ایجاد ابزارهای ترکیبی شخصی (PCI) را فراهم می کند، دسترسی داشته باشند. ابزارهایی که تنوع شان هیچ محدودیتی ندارد جز قدر تخیل کاربر (نرخ های متقاطع جدید، نرخ های بین دارائی های مختلف، شاخص های ارز، سبدهای دارائی، سبدها برای معاملۀ جفتی و غیره).

شما می توانید در بخش راهنمای سریع (Quick Guide) در وب سایت شرکت دربارۀ روند ایجاد PCI، نمایش اش در نمودارها و معامله اش مطالعه کنید.