IFC Markets Forex Broker

راهنمای کاربر NetTradeX Windows Phone

ترمینال معاملاتی NetTradeX Windows Phone فرصت معاملۀ ابزارهای مالی، ثبت دستورها، انجام تحلیل تکنیکی نمودارها و مدیریت حساب را فراهم می کند.

شما می توانید از فروشگاه مایکروسافت (Microsoft Store) این ترمینال را در گوشی تلفن همراه تان دانلود کنید. در کادر جستجو عبارت IFC Markets Trade Terminal را درج کرده و سپس این اپلیکیشن را نصب نمایید.

 • اتصال به حساب معاملاتی

  در هنگام باز شدن اپلیکیشن یک پنجره باز می شود که حاوی آدرس های سرور معاملاتی و کادرهای مخصوص درج شناسۀ ورود (login) و رمز ورود (password) به حساب تان است.

 • افتتاح یک حساب

  بوسیلۀ گزینۀ "Register" (ثبت نام) در فهرست شروع یک پنجره باز می شود که در آنجا باید برای ثبت پارامترها گزینۀ "Demo account" (حساب مجازی) را انتخاب کنید.

 • باز کردن یک نمودار

  شما می توانید نمودار هر ابزاری را به دو روش باز کنید:

 • اندیکاتورها

  شما می توانید از طریق دکمۀ "اندیکاتورها" زیر نمودار (سومین از سمت چپ)، اندیکاتورها را برای انجام تحلیل تکنیکی ثبت کرده و آنها را ویرایش کنید:

 • اشیای گرافیکی

  بوسیلۀ دکمۀ "اشیای گرافیکی" زیر نمودار (چهارمین از سمت چپ) می توانید برای انجام تحلیل تکنیکی اشیای گرافیکی درج کرده و آنها را ویرایش کنید:

 • باز کردن معامله

  از طریق زیر می توانید با هر یک از ابزارهای مورد استفاده یک معامله باز کنید:

 • فهرست معاملات باز

  بوسیلۀ گزینۀ "Open positions" (معاملات باز) از فهرست شروع می توانید فهرست معاملات باز را مشاهده کنید:

 • بستن یک معامله

  با انتخاب گزینۀ مربوطه در جدول "Open positions" (معاملات باز) می توانید یک معامله را ببندید. پنجره ای با عملکردهای زیر باز خواهد شد:

 • از قفل خارج کردن معاملات

  شما می توانید یک معامله را از قفل خارج کنید که عبارت است از جمع معاملات در یک ابزار با جهات مختلف به منظور رسیدن به یک معاملۀ واحد با حجمی جدید برابر با تفاوت بین حجم های معاملات (با توجه به جهت معامله). شما این کار را می توانید به روش زیر انجام دهید:

 • ثبت یک دستور

  با روش های زیر می توانید برای هر ابزاری یک دستور ثبت کنید:

 • فهرست دستورها

  بوسیلۀ گزینۀ "Orders" از فهرست شروع، می توانید فهرست دستورهای ثبت شده را مشاهده کنید:

 • حذف و ویرایش یک دستور

  با کلیک روی ردیف ابزار مربوطه در پنجرۀ "Orders" (دستورها) می توان یک دستور را حذف کرد. پنجره ای حاوی گزینه های زیر باز خواهد شد:

 • مرورگر ابزار

  فقط ابزارهای استفاده شده را می توانید در پنجرۀ "Quotes" (نرخ ها) مشاهده کنید. با حذف یا افزودن ابزارهای جدید از مرورگر ابزار (Instrument Browser) می توانید ابزارهای استفاده شده را ویرایش کنید. ضمناً در فهرست پنجرۀ "Quotes" (نرخ ها) می توانید ترتیب ابزارها را تغییر دهید.

 • تحلیل مارجین و تاریخچۀ حساب

  بوسیلۀ گزینۀ "Margin analysis" (تحلیل مارجین) در فهرست شروع، پنجرۀ زیر باز می شود:

 • تاریخچۀ دستور

  گزینۀ "Orders" (دستورها) در فهرست اصلی، پنجرۀ "Orders" (دستورها) را همراه با تاریخچۀ از پیش ایجاد شده یا پنجرۀ "Orders history filters" (فیلترهای تاریخچۀ دستورها") در اولین ایجاد تاریخچه باز می کند. شما با این فیلتر می توانید سه محدودۀ تاریخی زیر را ثبت کنید:

 • تنظیمات

  بوسیلۀ گزینۀ "Settings" (تنظیمات) در فهرست شروع، پنجره ای شامل فهرست تنظیمات متنوع باز خواهد شد:

 • مشخصات حساب

  بوسیلۀ گزینۀ "Account properties" (مشخصات حساب) پنجرۀ زیر باز می شود: