IFC Markets Forex Broker

باز کردن یک نمودار

برای دیدن نمودار باید دکمه "Chart" را که پایین صفحه قرار دارد کلیک کرد. در داخل ان باید جفت ارز قسمت "Currency", "Interval" و "Type" را انتخاب کرد با انتخاب اینها نموداری باز خواهد شد.

هنگامی که نمودار در روی صفحه قرار می گیرد در فهرت افقی پایین صفحه قسمت "Chart" نشان داده خواهد شد. تنها یک نمودار در صفحه می تواند قرار گیرد.

از طریق منویی "Chart" می توان امکانات نمودار را اضافه کرد و نقاشی در نمودار را از طریق "Graphical Objects" انجام داد. با انتخاب "Graphical Objects List" می توانیم نقاشی های انجام شده در نمودار ها را خواهیم دید. از فهرست اینها می توان انتخاب کرده انرا بازنگری یا حذف کرد. برای انتقال با ماوس باید روی ان کلیک کرده و هنگامی ان با رنگ مشخص شد انرا انتقال کرد.

 

  

بازگشت به ابتدای صفحه