IFC Markets Forex Broker

شاخص سهام Nd100 که در قبال اطلاعات مربوط به شرکت های فن آوری، دارای اثرپذیری سنگینی است، در سال 2019 در یک رشد پایدار قرار دارد. در اینجا شرح داده می شود که بر طبق تحلیل تکنیکی ما که در تاریخ 14-03-2019 منتشر شد شما از معاملۀ شاخص سهام Nd100 چقدر می توانستید سود کنید.

شاخص AU200 در بازار سهام استرالیا شامل سهام شرکت هایی نظیر BHP, Rio Tinto, National Australia Bank و Australia and New Zealand Banking Group می شود. در اینجا شرح داده می شود که از معاملۀ این شاخص، مبتنی بر تحلیل تکنیکی ما دربارۀ AU200 که در تاریخ 12-04-2019 منتشر شد چقدر می توانستید سود کنید.

گندم در مقایسه با سایر محصول های کشاورزی بازرگانی در جهان، بیشترین میزان زمین زیر کشت را به خود اختصاص داده است. در اینجا شرح می دهیم که بر اساس تحلیل تکنیکی ما دربارۀ گندم که در تاریخ 04-11-2019 منتشر شد، از معاملۀ قراردادهای ممتد CFD در قراردادهای آتی گندم #C-WHEAT چقدر می توانستید سود کنید.

کاکائو اصلی ترین مادۀ ترکیبی برای ساخت شکلات است ضمن اینکه تخمین زده می شود بازار کاکائو و شکلات در سال 2018 بیشتر از 49 میلیارد دلار باشد. در اینجا شرح می دهیم که از معاملۀ قراردادهای ممتد CFD در قراردادهای کاکائو #C-COCOA بر اساس تحلیل تکنیکی ما که در تاریخ 04-01-2019 منتشر شد چقدر می توانستید سود کنید.

شاخص FTSE 100 (که در IFC Markets به شکل GB100 نشان داده می شود) پرکاربردترین شاخص بازار سهام بریتانیا است که از 100 شرکت بزرگ بریتانیایی که دارای ارزش بازار کامل هستند تشکیل می شود. در اینجا شرح می دهیم که با انجام معامله با شاخص سهام GB100 بر اساس تحلیل تکنیکی 29 مارس 2019 چقدر می توانستید سود کنید.

معامله با IFC Markets را شروع کنید

ما آماده ایم که با هر نوع سوالی، 24 ساعته، شما را پشتیبانی کنیم.