IFC Markets Forex Broker

ابزار ترکیبی شخصی &GAS/OIL

گاز طبیعی در برابر نفت WTI سرمایه گذاری

نوع:

PCI

ابزار : &GAS/OIL

وضعیت: واقعی واقعی
تغییر:
بسته شدن قبلی
قیمت باز شدن بازار
بالاترین، امروز
پایین ترین، امروز

شرح گاز طبیعی / نفت WTI

ابزار ترکیبی شخصی &GAS/OIL بازتاب دهندۀ نوسانات گاز طبیعی در برابر نفت خام سبک ایالات متحده، نفت وست تگزاس اینترمدیت (WTI)، است. بخش پایۀ این ابزار از 10 میلیون واحد حرارتی بریتانیا (10 mmBtu) گاز طبیعی و بخش مظنه از 1 بشکه نفت خام وست تگزاس اینترمدیت تشکیل شده است. بخش پایه توسط ابزار #C-NATGAS نمایش داده می شود - قرارداد ممتد آتی روی گاز طبیعی از پایانۀ Henry Hub در ایالات متحده. نفت تو

سط ابزار تجاری OIL نشان داده می شود که در واقع همان قرارداد ممتد آتی CFD روی نفت وست تگزاس اینترمدیت است. لازم به ذکر است که ابزار اسپردی &GAS/OIL برای معامله آربیتراژی و معامله درون یک کانال قیمتی مورد استفاده قرار می گیرد: خرید نزدیک به خط حمایت، فروش نزدیک به خط مقاومت. شما می توانید مبانی نظری برای شکل گیری شاخص را در ادامه و در بخش "زمینۀ کاربرد" مشاهده نمایید.

معامله نزد IFC Markets را شروع کنید

توسط حرفه ای ها برای حرفه ای ها ایجاد شده است
از این ابزارها برای تحلیل و معامله استفاده کنید
در دسترس فقط در IFC Markets

ساختار

پارامترها

زمان معاملاتی

زمینۀ کاربرد

ساختار

مؤلفه های PCI و حجم شان
جدول سوایپ
&GAS/OILداراییحجم / 1PCIدرصدحجم (1PCI / (USD Unit of measurеment
بخش پایه1#C-NATGAS22716.9471100.000100000.0000mmBtu
بخش مظنه1OIL1267.106100.0000100000.0000barrels

پارامترها

شرایط اصلی معاملۀ PCI
جدول سوایپ
حجم Vol برای محاسبۀ سوآپ و ارزش 1 پیپ
1
اندازۀ 1 پیپ
0.00001
مارجین به USD برای حجم و اهرم 1:100
613.58 USD
تاریخ ایجاد
2014-11-25
StandardBeginnerDemo
اسپرد ثابت به پیپ 170170170
اسپرد شناور
به پیپ
170170170
فاصلۀ دستور به پیپ ---
سوآپ (خرید/فروش) به پیپ در حجم -5.643 / -15.259-5.643 / -15.259-5.643 / -15.259
حجم
در دسترس
>=0.13 0.01 – 1.13 >=0.01
ارزش 1 پیپ به USD برای حجم 000

زمان معاملاتی

ساعت معاملاتی فعال PCI
روز هفتهساعات معاملاتی (CET)ساعات تجاری منطقه ای
دوشنبه 01:00 — 23:0001:00 — 23:00
سه شنبه00:00 — 23:0000:00 — 23:00
چهارشنبه00:00 — 23:0000:00 — 23:00
پنجشنبه00:00 — 23:0000:00 — 23:00
جمعه00:00 — 23:0000:00 — 23:00

زمینۀ کاربرد

چگونه می توان PCI را در معامله بکار برد؟

خصوصیات ابزار ترکیبی شخصی:

  • نفت و گاز تا حدی اشکال قابل تعویض سوخت هیدروکربنی هستند. ضریب تبدیل انرژی بین این دو منابع ثابت است و 1 بشکه نفت بر مبنای این نرخ تبدیل برابر است با 5.55 میلیون واحد حرارتی بریتانیا. بنابراین، در چشم اندازی بلندمدت ابزار ترکیبی شخصی &GAS/OIL در یک کانال حرکتی افقی معامله خواهد شد.
  • این ابزار دارای حداقل حساسیت اقتصادی به رویدادهای بنیادی است چراکه هر دو نوع مواد اولیه در ایالات متحده استخراج و معامله شده اند. به این ترتیب این امکان فراهم می شود که در خلال وجود کانال های حرکتی افقی، نوسانات ابتدایی اندک را تشخیص داد.
  • تولید گاز و نفت شیل در ایالات متحده از سال 2012 تاکنون افزایش داشته است. پس از اصلاح جزئی، همان سکوهای حفاری می توانند برای استخراج هم گاز و هم نفت مورد استفاده قرار گیرند. در نتیجه شرکت های معدنی می توانند تجهیزات را در چاه های متنوع وفق دهند. در حال حاضر آنها علاقمند به افزایش تولید نفت می باشند. افزایش عرضه باعث کاهش قیمت نفت و افزایش قیمت گاز می شود. بخشی از این اتفاق به دلیل تقاضای فصلی در زمستان و بخش دیگر به دلیل کاهش تعداد سکوهای حفاری است.

دورنماها

ما از امکان ادامۀ روند نزولی در بازارهای نفت صرف نظر نمی کنیم. همزمان ممکن است قیمت گاز طبیعی افزایش پیدا کند چراکه به تناسب با افزایش سرمایه گذاری های مستقیم در توسعۀ تولید نفت، سرمایه گذاری ها در صنعت استخراج گاز طبیعی کاهش پیدا می کنند. تولید گاز سنتی در ایالات متحده در سال 2008 بوسیلۀ عامل 7 از تولید گاز شیل فراتر رفت. این در جاییست که تولید گاز شیل فقط 11% از مجموع تولید گاز طبیعی را در بر می گیرد. تولید گاز شیل در سال گذشته 6% بیشتر از تولید گاز سنتی بود و تولید گاز شیل 40% از کل تولید گاز طبیعی در ایالات متحده را شامل می شد. تعداد چاه ها 10.5 هزار حلقه افزایش پیدا کردند تا تولید گاز معمولی را با گاز شیل عوض کند. شاید سهم این تجهیزات بتواند مجدداً برای تولید نفت شیل دوباره شکل بگیرد.


حجم های محدود (USD) برای بخش های پایه و مظنه = 100000.00 ; 100000.00 .

برای معامله ابزارهای ترکیبی شخصی(PCI) خود که به طور انحصاری توسط شرکت IFC Markets ارائه شده است، شما نیاز به افتتاح حساب کاربری رایگان و دانلود پلت فرم تجاری NetTradeX دارید.

معامله با IFC Markets را شروع کنید

ما آماده ایم که با هر نوع سوالی، 24 ساعته، شما را پشتیبانی کنیم.