IFC Markets Forex Broker

ابزار ترکیبی شخصی &SumOIL/GAS

نفت در برابر گاز طبیعی سرمایه گذاری

نوع:

PCI

ابزار : &SumOIL/GAS

وضعیت: واقعی واقعی
تغییر:
بسته شدن قبلی
قیمت باز شدن بازار
بالاترین، امروز
پایین ترین، امروز

شرح نفت در برابر گاز طبیعی

ابزار ترکیبی شخصی «&SumOIL/GAS» بازتاب دهندۀ نوسانات قیمتی یک سبد متشکل از قراردادهای آتی روی دو نوع نفت خام برنت و وست تگزاس اینترمدیت در برابر قرارداد آتی گاز طبیعی می باشد. بخش پایۀ این ابزار از 1 بشکه نفت خام برنت و 1 بشکه نفت خام وست تگزاس اینترمدیت و بخش مظنه از 50 میلیون واحد حرارتی بریتانیا گاز طبیعی تشکیل شده اند. نفت توسط دو ابزار #C-BRENT و OIL (قراردادهای ممتد CFD مربوطه) و گاز توسط قرارداد CFD ممتد #C-NATGAS نشان داده می شود. محتوای درصد دارائی این ابزار بر مبنای قیمت های دارائی در تاریخ ایجاد ابزار تخمین زده می شود.

از ابزار تجاری &SumOIL/GAS برای تحلیل و معاملۀ اسپرد بین نفت و گاز طبیعی استفاده می شود.

معامله نزد IFC Markets را شروع کنید

توسط حرفه ای ها برای حرفه ای ها ایجاد شده است
از این ابزارها برای تحلیل و معامله استفاده کنید
در دسترس فقط در IFC Markets

ساختار

پارامترها

زمان معاملاتی

زمینۀ کاربرد

ساختار

مؤلفه های PCI و حجم شان
جدول سوایپ
&SumOIL/GASداراییحجم / 1PCIدرصدحجم (1PCI / (USD Unit of measurеment
بخش پایه1#C-BRENT1.00000.06055.9000barrels
2OIL1.00000.05048.1400barrels
بخش مظنه1#C-NATGAS50.0000.1400137.3500mmBtu

پارامترها

شرایط اصلی معاملۀ PCI
جدول سوایپ
حجم Vol برای محاسبۀ سوآپ و ارزش 1 پیپ
10
اندازۀ 1 پیپ
0.00001
مارجین به USD برای حجم و اهرم 1:100
13.13 USD
تاریخ ایجاد
2015-03-25
StandardBeginnerDemo
اسپرد ثابت به پیپ 676676676
اسپرد شناور
به پیپ
676676676
فاصلۀ دستور به پیپ ---
سوآپ (خرید/فروش) به پیپ در حجم -0.386 / -0.561-0.386 / -0.561-0.386 / -0.561
حجم
در دسترس
>=100.00 10.00 – 553.96 >=10.00
ارزش 1 پیپ به USD برای حجم 000

زمان معاملاتی

ساعت معاملاتی فعال PCI
روز هفتهساعات معاملاتی (CET)ساعات تجاری منطقه ای
دوشنبه 02:00 — 23:0002:00 — 23:00
سه شنبه02:00 — 23:0002:00 — 23:00
چهارشنبه02:00 — 23:0002:00 — 23:00
پنجشنبه02:00 — 23:0002:00 — 23:00
جمعه02:00 — 22:0002:00 — 22:00

زمینۀ کاربرد

چگونه می توان PCI را در معامله بکار برد؟

ابزار تجاری ترکیبی شخصی &SumOIL/GAS برای معاملۀ جفتی گاز طبیعی و نفت و همچنین برای تحلیل تطبیقی چند سالۀ اسپرد و خود ابزارها (قراردادهای آتی نفت برنت، نفت وست تگزاس اینترمدیت و گاز طبیعی) مورد استفاده قرار می گیرد. به عنوان مثال پس از ایجاد نمودار درصد در پلت فرم NetTradeX برای اسپرد &SumOIL/GAS و سه ابزار #C-BRENT، OIL و #C-NATGAS (تصویر 1)، می توان نوسانات مرتبط پنج سالۀ این سه دارائی انرژی و اسپرد گاز طبیعی - نفت (از 2010) را مطالعه کرد. همانطوریکه از نمودار مشخص است، خرید اسپرد که همان خرید نفت و فروش گاز طبیعی می باشد در آن دورۀ زمانی از خرید خود دارائی ها بازدهی های بیشتری دارد.

OIL vs Natural Gas

تصویر 1

معامله گرانی در زمینۀ معاملۀ مواد خام انرژی تخصص دارند با معاملۀ این PCI راحت خواهند بود.

حجم های محدود (USD) برای بخش های پایه و مظنه = 100000.00 ; 100000.00 .

برای معامله ابزارهای ترکیبی شخصی(PCI) خود که به طور انحصاری توسط شرکت IFC Markets ارائه شده است، شما نیاز به افتتاح حساب کاربری رایگان و دانلود پلت فرم تجاری NetTradeX دارید.

معامله با IFC Markets را شروع کنید

ما آماده ایم که با هر نوع سوالی، 24 ساعته، شما را پشتیبانی کنیم.