IFC Markets Forex Broker

ابزار ترکیبی شخصی &WTI/JPY

نفت WTI در برابر ین ژاپن سرمایه گذاری

نوع:

PCI

ابزار : &WTI/JPY

وضعیت: واقعی واقعی
تغییر:
بسته شدن قبلی
قیمت باز شدن بازار
بالاترین، امروز
پایین ترین، امروز

شرح نفت WTI / ین ژاپن

ابزار تجاری ترکیبی شخصی "&WTI/JPY" بازتاب دهندۀ نوسانات قیمتی "نفت" در برابر "ین" است. بخش پایۀ این ابزار از 1 بشکه نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) و بخش مظنه از 100 ین ژاپن تشکیل شده اند. نفت شامل یک قرارداد آتی مستمر CFD روی نفت WTI (ابزار نفت) است. محتوای درصد دارائی ابزار بر اساس قیمت های دارائی در تاریخ ایچاد ابزار تخمین زده می شود.

از ابزار تجاری &WTI/JPY برای تحلیل و معاملۀ نفت مظنه گذاری شده در برابر ین ژاپن به عنوان یکی از ارزهای مهم آسیایی استفاده می شود. نفت نقش بسیار مهمی در اقتصاد کشورها در آسیا ایفا می کند.

معامله نزد IFC Markets را شروع کنید

توسط حرفه ای ها برای حرفه ای ها ایجاد شده است
از این ابزارها برای تحلیل و معامله استفاده کنید
در دسترس فقط در IFC Markets

ساختار

پارامترها

زمان معاملاتی

زمینۀ کاربرد

ساختار

مؤلفه های PCI و حجم شان
جدول سوایپ
&WTI/JPYداراییحجم / 1PCIدرصدحجم (1PCI / (USD Unit of measurеment
بخش پایه1OIL1.00009.31093.0500barrels
بخش مظنه1JPY100.0000.09000.9200JPY

پارامترها

شرایط اصلی معاملۀ PCI
جدول سوایپ
حجم Vol برای محاسبۀ سوآپ و ارزش 1 پیپ
1000
اندازۀ 1 پیپ
0.001
مارجین به USD برای حجم و اهرم 1:100
633.00 USD
تاریخ ایجاد
2014-09-29
StandardBeginnerDemo
اسپرد ثابت به پیپ 828282
اسپرد شناور
به پیپ
828282
فاصلۀ دستور به پیپ ---
سوآپ (خرید/فروش) به پیپ در حجم -17.417 / -27.668-17.417 / -27.668-17.417 / -27.668
حجم
در دسترس
>=169.87 1.70 – 1000.00 >=1.70
ارزش 1 پیپ به USD برای حجم 000

زمان معاملاتی

ساعت معاملاتی فعال PCI
روز هفتهساعات معاملاتی (CET)ساعات تجاری منطقه ای
دوشنبه 01:00 — 23:0001:00 — 23:00
سه شنبه00:00 — 23:0000:00 — 23:00
چهارشنبه00:00 — 23:0000:00 — 23:00
پنجشنبه00:00 — 23:0000:00 — 23:00
جمعه00:00 — 22:0000:00 — 22:00

زمینۀ کاربرد

چگونه می توان PCI را در معامله بکار برد؟

ابزار تجاری ترکیبی شخصی &WTI/JPY برای معامله و تحلیل نوسانات نفت WTI (وست تگزاس اینترمدیت) در برابر ین ژاپن و همچنین تحلیل تطبیقی چند سالۀ نفت مظنه گذاری شده در برابر دیگر ارزها مورد استفاده قرار می گیرد. به عنوان مثال، با ایجاد یک نمودار درصد در ترمینال تجاری NetTradeX برای دو ابزار &WTI/JPY و OIL، قرارداد مستمر CFD روی قیمت های آتی نفت WTI به USD (تصویر 1)، مشخص می شود که طی پنج سال اخیر دو دورۀ زمانی وجود داشته اند: از 2010 تا 2012 نفت در برابر JPY و USD نوسان های برابر داشته است؛ از 2013 تا 2014 نوسان نفت در برابر JPY در مقایسه با نوسانش در برابر USD بطور قابل ملاحظه ای بیشتر بوده است.

Oil vs Yen

معامله گرانی که سرمایه گذاری ها و دارائی های اصلی شان به ین ژاپن است، با معاملۀ این PCI راحت خواهند بود.

حجم های محدود (USD) برای بخش های پایه و مظنه = 1000.00 ; 1000.00 .

برای معامله ابزارهای ترکیبی شخصی(PCI) خود که به طور انحصاری توسط شرکت IFC Markets ارائه شده است، شما نیاز به افتتاح حساب کاربری رایگان و دانلود پلت فرم تجاری NetTradeX دارید.

معامله با IFC Markets را شروع کنید

ما آماده ایم که با هر نوع سوالی، 24 ساعته، شما را پشتیبانی کنیم.